Powered by Smartsupp

Aké typy vtáčich búdok poznáme a pre koho sú určené?

Jedno, dvoj či trojizbový, na poschodí či prízemí, dom alebo byt. My si môžeme vybrať kde a ako budeme bývať. Prečo takú možnosť neponúknuť aj iným? Napríklad aj vtákom? Búdky pre vtáky už dávno nie sú len jednoduché štyri steny so strechou. 

Typy vtáčich búdok
Poznáme rôzne typy búdok:

 

1. dosková búdka                   
                  
2polobúdka 
 
3klátiková búdka
 
 
 
 

                              Dosková búdka                            Polobúdka                              Klátiková búdka 

šípka pngDosková búdka

Dosková búdka je najčastejším typom búdky. Vhodná je pre všetky vtáčiky, ktoré hniezdia v dutinách stromov. Medzi takéto vtáčiky patria napr.

 • pôtik kapcavý
 • kuvik obyčajný
 • kuvičok vrabčí
 • sova obyčajná (tiež v stodolách i v korunách stromov)
 • krakľa belasá
 • dudok obyčajný
 • krutohlav
 • žlna zelená
 • tesár čierny
 • ďatle - veľký, bielochrbtý, malý a prostredný
 • škorec
 • sýkorky
 • brhlík obyčajný
 • kôrovník
 • muchárik čiernohlavý a bielokrký
Doskové búdky nie sú pre všetky vtáčiky rovnaké. Len jeden model nevyhovuje všetkým. Dôležitý je totiž priemer vletového otvoru. Podľa druhu otvoru spoznáte aj vtáčika.
 
Druh       Rozmery búdky         Vletový otvor cca 
      Sýkorka chochlatá, hôrna, uhliarka        9 cm x 9 cm x 25 cm         2,6-2,8 cm 
        Sýkorka bielolíca         12 cm x 12 cm x 30 cm     3,5 cm 
   Vrabec poľný         12 cm x 12 cm x 30 cm     3 cm 
 Brhlík lesný         12 cm x 12 cm x  30 cm       3,5 cm 
    Škorec lesklý         14 cm x 14 cm x 30 cm     5 cm 
       Dudok obyčajný         15 cm x 15 cm x 25 cm      4,5 cm 
   Holub plúžik         20 cm x 20 cm x 45 cm   9 cm 
           Muchárik bielokrký        12 cm x 12 cm x 30 cm     3,5 cm 
Sova lesná         30 cm x 30 cm x 60 cm    12 cm 

šípka pngPolobúdka 

Polobúdka má veľký vletový otor v tvare štvorca alebo obdĺžnika, kde predná doska je nízka. Slúži iba na ochranu vajíčok pred vypadnutím. Táto búdka je vhodná pre vtáčiky, ktoré hniezdia na malej podstielke.

Polobúdku obľubujú  najmä

 • žltochvosty
 • vodnáre
 • trasochvosty biele
 • muchárik sivý

šípka pngKlátiková búdka Krutohlav hnedý

Vyrába sa z kmeňa stromu, prehnitého alebo aj zdravého, s vydlabaným vletovým otvorom a pripevnenou spodnou a vrchnou časťou. Aj strieška je otváracia, búdka sa tak ľahšie čistí. Do klátikových búdok sa najčastejšie nasťahuje krutohlav hnedý, ale aj sýkorka belasá, sýkorka chochlatá, sýkorka uhliarka, sýkorka čiernohlavá, sýkorka hôrna.
 
Aj keď máme pocit, že sa o našich spevavých i nespevavých operencov nemusíme vôbec starať, však poznáte, lieta si / žije si ako vták, predsalen to tak nie je. So zvyšujúcim sa výrubom stromov strácajú aj vtáky svoje prirodzené obydlia. Pomôcť s bývaním im môžete aj vy. A hypotéku na ich nový dom si brať určite nemusíte. Malý domov pre vtáčika vás nebude stáť veľa, niekedy len pár šikovných rúk, čas, alebo chvíľu na počítači.  Ich správnym rozmiestnením pomôžete udržať rozmanitosť a pestrosť v prírode.
A zakúpenou či vyrobenou búdkou urobíte radosť hneď dvakrát - sebe a aj novému nájomníkovi. 
Pozrite si ponuku našich prírodných, nenápadných búdok s krásnymi menami :) a dokonalou funkčnosťou: búdky pre vtáčiky