Powered by Smartsupp

Viete, ktoré vtáčiky kedy začínajú hniezdiť?

Čo sa rozumie pod pojmom hniezdenie?                                                                                       

 • stavba hniezda
 • inkubácia vajec
 • u kŕmnych vtákov aj obdobie kŕmenia mláďat v hniezde

Stavba hniezda trvá zvyčajne (1-2 týždne)
Inkubácia vajec: u drobných vtáčikov cca 2 týždne, u tých väčších aj viac ako 1 mesiac.
Starostlivosť o mláďatá: u malých spevavcov cca 2 týždne, u dravcov až do 10-12 týždňov.

Kedy vtáčiky začínajú hniezdiť? 

šípka pngKrivonos smekovýJediným druhom, ktorý hniezdi na Slovensku počas ktoréhokoľvek mesiaca v roku je krivonos smrekový.
Okrem tohto vtáčika ako prvé u nás hniezdia sovy a zimujúce dravce napr. orol, krkavcové vtáky ako  vrana, straka a ďalšie.
Aká je výhoda, že hniezdia tak skoro? Uvoľnia búdky vtáčikom, ktoré začínajú hniezdiť neskôr, a to hlavne tým, ktoré si nevedia postaviť hniezdo samé, ako je napr. sova myšiarka ušatá, či sokoly.

šípka pngV apríli začínajú stavať hniezda vtáčiky, ktoré prežívajú zimu u nás.Ich mláďatá z hniezd vyletujú v máji. Medzi tieto druhy patria napríklad: 

 • sýkorka           
 •  brhlík
 • kôrovník                                                                                                                                                    krivonos smrekový
 • trasochvost                                                                                                                                                     
 • škorec
 • mlynárka dlhochvostá a i.

 

šípka pngĎalšiu skupinu tvoria druhy vtákov, ktoré hniezdia tiež v priebehu apríla, ale mláďatá vyletujú z hniezd v júni, u niektorých druhov aj neskoršie. K týmto druhom patria napríklad:

 • bocian biely
 • sokol myšiar
 • škovránok poľný
 • pinka lesná
 • sokol myšiar
 • holub plúžik

Veľmi aktívny je v tomto období aj ďateľ. Svoje teritóriá si vyznačujú tzv. bubnovaním - ďobanie zobákom do časti kmeňa alebo vetiev (najmä suchého, ktorý dobre rezonuje) s veľkou frekvenciou za vzniku charakteristického zvuku, podľa ktorého je možné aj jednotlivé druhy identifikovať.

šípka pngNiektoré druhy začínajú hniezdiť až v máji a hniezdia až do júla.
Medzi takéto druhy patria

 • lastovička domová
 • kukučka jarabá
 • belorítka domová
 • stehlík pestrý

                         lastovička domová                     kukučka jarabatá                         bolorítka domová                      stehlík pestrý

 

Koľkokrát do roka vtáčiky hniezdia?

Niektoré vtáčiky hniezdia iba raz za rok, iné (napr. sýkorka, trasochvost, škorec, lastovička) aj 2-3x ročne
vtáčie hniezdo_Niektoré vtáčiky si vytvárajú hniezda samé, iné to nedokážu.

Kde vtáčiky hniezdia?

V dutinách stromov, krovinách, korunách stromov, poľné druhy vtákov na zemi. Niektoré druhy majú špeciálne nároky. Napríklad hniezdia v norách vyhrabaných do hlinitých stien alebo brehov. Na skalách, alebo aj priamo na vodnej hladine.
Z niektorých vtáčikov sa však v tejto dobe stávajú bezdomovci, nie je dostatok stromov s dutinami, nakoľko sa čoraz viac ubúdajú staré kvalitné porasty vhodné na hniezdenie.
Preto treba vtáčikom pomôcť - vyrobiť im alebo kúpiť drevenú búdku a umiestniť ju na vhodné miesto, aby v nej mali vtáčiky pokoj a radi sa do nej uchýlili.