Powered by Smartsupp

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Komu:

Predávajúci:                      PetGarden s. r. o., IČO: 48 082 198, DIČ: 2120040901, sídlo: Podbiel 86, 027 42 Podbiel, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 63448/L

E-shop predávajúceho:   www.kurin.sk

E-mail predávajúceho:    objednavky@kurin.sk

 

Číslo faktúry:

 

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

 

Adresa pre vrátenie tovaru: 86, 027 42 Podbiel, Slovenská republika          

 

Kupujúci:

 POSTUP PRE VRÁTENIE TOVARU:

  1. Vyplnený formulár zašlite spolu s tovarom a jemu prislúchajúcim certifikátom pravosti na adresu pre vrátenie tovaru.
  2. V prípade vrátenia tovaru nesmie tovar javiť známky opotrebenia/použitia, musí byť so štítkami v originálnom obale.
  3. Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku (nebude prevzatý).
  4. Ak si prajete tovar vymeniť, prosím vopred nás kontaktujte, radi Váš kúsok pre Vás rezervujeme.

* Ďalšie náležitosti sa riadia na základe platných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nájdete na eshope  www.kurin.sk

CHCEM TOVAR VYMENIŤ:

Mením tovar – popis produktu/ názov                             

 

Počet kusov:

 

Dôvod:

 

 

 

CHCEM TOVAR VRÁTIŤ:                                                                                                      

Názov tovaru:

 

Počet kusov:

 

Dôvod:

 

Preplatok z výmeny/ Peniaze za vrátený tovar prosím vrátiť na tento účet:

Číslo môjho účtu IBAN:

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

  

V ...................................... Dňa ..........................

 Podpis kupujúceho:

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________                                                               

Meno priezvisko

(podpis)